Bevindinge

Probleem Grootte

In die grafiek (Graph 1), verkry deur my vraelys, kan ons sien dat mense wie hul nuus deur die koerant kry 'Fake News' as 'n groter probleem sien as die mense wat nie hul nuus deur die koerant kry nie. Die statistieke mag dalk nie op toepassing wees op almal nie, omdat die vraag 'n enkel antwoord vraag was en party mense dalk beide of meer van die media tipes gebruik. Wat ek kan aflei uit die terugvoer is dat die meerderheid van die mense wat eintlik nuus lees/kyk kan sien dat fake news 'n probleem in ons land is. In die grafiek kan ons sien dat die meerderheid van die mense bewus is van 'Fake News' en dit sien as 'n probleem in ons land.

In die grafiek (Graph 2), verkry deur my vraelys, kan ons sien dat die meerderheid van die mense News24 lees. Wat ek ook in die grafiek kan agterkom is dat mense glad nie van enige 'Fake News' webblaaie gebruik maak nie. Die is nogal vreemd omdat 'Fake News' 'n groot probleem in Suid Africa is. Die mag dalk nie akkuraat wees nie omdat die vraelys net terugvoer van 25 mense gekry het, dus is dit nie op toepassing tot die hele land nie.

Aantal lesers van verskeie nuuswebwerwe
Fake News al aangestuur

In die grafiek (Graph 3), verkry deur my vraelys, kan ek aflei dat mense nog steeds 'Fake News' aanstuur, maar die meerderheid van die mense is bewus dat party van die nuus wat hulle lees dalk mag 'fake' wees. Die data mag dalk nie heeltemal akkuraat wees nie, omdat te min mense die vraelys geantwoord (25 mense) om 'n definitiewe gevolgtrekking te maak.

Volgens die grafiek (Graph 4), verkry deur my vraelys, kan ons sien dat die meerderheid van die mense 'Fake News' al van tevore geglo het. Ek kan dus van die data aflei dat die 'Fake News' so geskryf is dat mense dit sal glo. Die kan ook gestaaf word deur die navorsing gedoen dat die mense wie die artikels skryf gewoonlik mense se emosie wil lok en/of die storie so te verander sodat dit partydig is.

Wat ek kon aflei in my vraelys terugvoer, in Excel, is dat mense wat elke dag nuus lees meer geneig is om te dink dat 'Fake News' 'n probleem in ons land is en dat mense geneig is om 'Fake News' aan te stuur wat aanlyn verkry is.

Fake News al gegloo

Gevolgtrekking


Die impak wat wolhaarnuus op die samelewing het is nie net op toepassing met die res van die wêreld nie maar ook op Suid Africa. Met die verbetering van tegnologie het die verspreiding van wolhaarnuus ook groter geword aangesien dit so vinnig kan versprei word. Wolhaarnuus kan 'n land finansieel negatief affekteer en wolhaarnuus het ook veroorsaak dat mense hul geloofwaardigheid verloor het sosiale media, wat nuus aanbetref.