Agtergrond


Wolhaarnuus is 'n kommersieel gedrewe. Die inhoud van sulke artikels gaan gewoonlik oor 'n spesifieke onderwerp of gebeurtenis wat nie geldige feite oor die spesifieke onderwerp gebruik. Hulle doel is om web traffic te kry wat hulle dan ad revenue kry, die is gewoonlik gedoen deur goed soos pop up ads. Die ander doel wat die mense het wat wolhaarnuus skryf is om menings wat mense het oor iemand te beïnvloed. Gewoonlik gaan dit oor die Nasionale Verkiesing waarby die skrywer die stemmer se opinie oor 'n sekere kandidaat positief of negatief wil affekteer deur om half waarhede of self false inligting in 'n artikel te versprei. Wolhaarnuus is daar om emosie te trek uit die lesers uit, om stereotipes te versterk of selfs om net 'n grap wees, vir die skrywer (Carson, 2018).


Wolhaarnuus het om en by in die 20ste eeu begin, maar kan ook terug dateer na die eerste wêreld oorlog. In die artikel sê dit dat wolhaarnuus 'n vorm van propaganda was en gebruik was in die eerste en tweede wêreld oorlog. Die verspreiding van wolhaarnuus/propaganda was so om mense se opinies te verander oor 'n spesifieke persoon/insident. Maar in die 20ste eeu, met die aankoms van massa kommunikasie, het wolhaarnuus/propaganda se skaal waarop dit kan versprei vergroot en gelei dat mense wie sulke stories wil versprei dit makliker kan doen (Carson, 2018).


Sosiale media het 'n groot impak gehad op die verspreiding van wolhaarnuus omdat die opkoms van sosiale media die grense van fake news verfyn het. Dit het enige iemand toegelaat om inligting te skep en te versprei, veral die mense wat wou toets wat die grense eintlik is en hoe dit funksioneer. Die opkoms van Facebook en Twitter het mense toegelaat om inligting op 'n baie groter skaal as ooit tevore uit te ruil, terwyl platforms soos WordPress enige iemand toegelaat het om webwerwe te skep. Die het 'n groot invloed op ons samelewing gehad en het ook baie probleme veroorsaak (Carson, 2018).