Skarebefondsing


Tuisblad


Bevindings & gevolgtrekking


Bronnelys

Inleiding en Liggaam

Inleiding

Die huidige situasie is dat baie kinders in arm gebiede nie vervoer van hul huise na hul skool toe het nie. Hierdie kan 'n groot probleem raak aangesien kinders nie skool toe gaan nie en in die lang termyn uit skool uit val. My doel is om geld in te samel vir die gebiede en skole om byvoorbeeld busse te koop wat die kinders dan skool toe en terug kan vervoer. Ek het in my ondersoek gekyk wat skarebefondsing is, hoe dit begin het en waarvoor mens skarebefondsing kan gebruik deur na die agtergrond van skarebefondsing te gaan kyk het. Ek het dan gekyk wat my probleem is en waarvoor ek geld moes insamel. Laaste het ek gaan navorsing doen oor hoe skarebefondsing werk, hoe mens so 'n veldtog kan begin en bestuur en hoe ek my probleem kon oplos deur middel van skarebefondsing.

Agtergrond

Skarebefondsing is 'n manier hoe mense geld kan insamel, fisies of aanlyn. Deur hierdie te gebruik het mense die kapitaal om byvoorbeeld 'n produk te produseer en verkoop. Ander voorbeelde is om 'n veldtog met 'n sekere doel te begin en so ander mense te help met die geld wat jy insamel (Fundable, 2018).
Die eerste voorbeeld van skarebefondsing wat plaasgevind het in die 1800's, was die Irish loan fund' wat 'n projek was waar mense geld vir armer gesinne in Ierland gegee het (Fundable, 2018).
Die eerste voorbeeld van moderne skarebefondsing was in 1997 toe 'n Britse rock groep aanlyn donasies van mense ontvang het om te gaan toer (Fundable, 2018).

Probleem

Daar was talle mense wat 'n optog na die onderwys departement in Pietermaritzburg gereel het om te protes oor die groot aantal kinders wat moet skool toe loop in sekere gebiede soos Nquthu in Noord KwaZulu-Natal. Mense is bang dat kinders in groot gevaar gestel word en dat kinders ernstig beseer kan word of selfs dood kan gaan (News24, 2015). Een leerder het gesê dat hy partykeer soveel as 24km per dag moet loop skool toe. Nog 'n leerder het gesê dat sy soms die eerste periode mis as gevolg van die lang afstande (News24, 2015).
Leerders sowel as onderwysers kan blootgestel word aan natuurlike gevare soos donderweer en vloede wat hul nie net kan keer om by die skool uit te kom nie maar ook hul lewe in gevaar stel (News24, 2015).
Volgens die departement van onderwys is daar 'n sterk verband tussen die laat kom van skool en hul resultate op skool omdat leerders dikwels laat kom vir skool en klasse mis. Dus raak hulle agter met hulle werk en so verswak hulle punte dan ook (News24, 2015).
Volgens my is dit uiters swak dat kinders in armer gebiede benadeel word as gevolg van 'n tekort aan skool vervoer. Dit is ten volle die regering se verantwoordelikheid om vervoer vir die skole te verseker. So kan veiligheid van kinders verseker word (News24, 2015).

Oplossing

Die beste manier om jou skarebefondsing te begin is deur eers die kapitaal te kry. Mens kan die regkry deur byvoorbeeld voorafbestellings te plaas, die geld te ontvang en dan die produk te produseer of die veldtog begin. Kyk eers of daar belangstelling in die probleem is voordat jy net geld spandeer en nie enige reaksie uit die publiek kry nie (Ross, 2018).
Jy moet dit duidelik maak aan die publiek wat jou doel vir die skarebefondsing is, wat jy wil bereik, die hoeveelheid geld wat jy wil insamel en in die tydperk wat jy dit wil insamel. As mense al die inligting weet sal hulle meer geneig wees om betrokke te raak by die veldtog (Ross, 2018) .
Daar is 3 belangrike stappe wat jy moet volg om 'n suksesvolle skarebefondsing uit te voer (Ross, 2018):

  • Weet wat die behoefte is en waar mense betrokke wil raak
  • Benader mense wat belangstel in die veldtog of produk
  • Weet hoe om die produk of veldtog te bemark vir jou gehoor