Skarebefondsing


Tuisblad


Bevindings & gevolgtrekking


Bronnelys

Bevindings

Grafiek 1

HOE GEREELD STAP JY OF 'n SKOOL LEERDER WAT JY KEN, HUIS TOE OF SKOOL TOE?

Vanuit die grafiek aan die linkerkant is dit duidelik dat die meeste mense 1 tot 2 keer 'n maand huis toe of skool toe moet stap, alhoewel ek net 27 mense ondervrae het en dit nie as 'n akkurate bevinding beskou kan word nie.

Grafiek 2

: EK IS 'N...

Soos gesien kan word uit die grafiek, is 78% van die mense wie my vraelys ingevul het skool leerders. Slegs 4% van die respondente was onderwysers, en 11% was ouers/voogde.

Grafiek 3

WAS JY AL OOIT BETROKKE BY 'n SKAREBEFONDSING PROJEK?

Uit die resultate van die grafiek, is dit duidelik dat meer mense nog nooit betrokke was by 'n skarebefondsing projek nie, alhoewel die resultate verskil met slegs 1 persoon. 14 persone het nog nooit aan skarebefondsing projekte deelgeneem nie terwyl slegs 13 al het.

Ek het ook uit my Excel sigblad bevind dat die meerderheid van die mense wat redelik bewus is van die vervoer probleem in arm gebiede, R300 of meer sal skenk aan so 'n skarebefondsing projek.

Gevolgtrekking

Uit my navorsing het ek bevind dat daar 'n groot probleem en tekort is aan vervoer vir kinders in arm gebiede skool toe en terug. Ek het ook uitgevind dat die probleem opgelos kan word deur middel van skarebefondsing. Deur 'n fondsinsameling te begin kan die publiek en die regering genoeg geld insamel om skoolbusse aan te koop vir die kinders in arm gebiede wat n positiewe uitkoms kan hê vir die kinders en hul toekoms.