Tuisblad Inleiding Navorsing Bevindinge

Inleiding


Daar is huidig 'n ernstige probleem rakende Wolhaarnuus, te veel mense glo en versprei dit te gereeld.

So ek wou toets hoe bewus is mense aangaande die probleem en hoe om dit te hanteer. Verder wou ek ook mense meer bewus maak van wat wolhaarnuus is, hoe om dit te identifiseer en mense in te lig oor hoe hul kan keer dat hulle wolhaarnuus verder versprei.

In my ondersoek wou ek fokus op presies wat is wolhaarnuus en wat behels dit?
Hoe bewus is mense, of hul weet hoe om wolhaarnuus te identifiseer en hoe om dit nie verder te versprei nie. Asook hoe om ons mense meer bewus van wolhaarnuus en hoe om dit te hanteer.

Ek wou ook uitvind hoe ons wolhaarnuus moet hanteer, te keer dat dit verder versprei, om die gevare daarvan en die impak op ons toekoms daarvan te verminder.

Deur my ondersoek het ek gefokus op presies wat behels wolhaarnuus en die impak daarvan, asook getoets en uitgevind hoe bewus is mense van wolhaarnuus. Dus sal ons kan vasstel presies 'hoe dringend' nodig dit is om mense meer bewus te maak.

Natuurlik my data kan net van toepassing wees op die mense wie ek ondervra het, maar dit gee ons 'n redelike idee vir die doel van hierdie ondersoek. Ek wou ook uitvind hoe dit moontlik is om die impak van wolhaarnuus te verminder, sodat wolhaarnuus 'n kleiner impak in ons toekoms kan hê .

Fokusvraag


Ek wou uitvind hoe bewus is mense van Wolhaarnuus, om vas te stel hoe nodig dit is/sou wees om hul meer te leer?

Gevolgtrekking


My gevolgtrekking is dat die drastiese verspreiding van wolhaarnuus, is as gevolg van mense wat onkundig is rondom die onderwerp Wolhaarnuus. Dus om die negatiewe impak van wolhaarnuus te verminder moet ons mense/ veral ons jeug meer onderrig gee oor wolhaarnuus. Wat dit is, hoe om dit te identifiseer en hoe om daarop te reageer.

Aanbeveling


My aanbeveling is om kundige mense te inspireer om 'n kursus te skep waar hul tussen skole roteer, waar hul 'n aanbieding sal opvoer, waarin hul ons jong mense en jeug sal opvoed oor wolhaarnuus, wat dit is, die gevare-en impak daarvan, hoe om dit te identifiseer en hoe om daarop te reageer.