RTT PAT Taak 2018


Onderwerp: Wolhaarnuus


Fingers Crossed
Figuur 1
In my ondersoek wou ek uitvind 'hoe bewus' is mense van wolhaarnuus en hoe nodig is dit om hul meer bewus te maak daarvan.
Ek het bevind dat die mense 'n redelike idee het wat aangaan raakende wolhaarnuus, maar nog onseker is op vele plekke, dus is daar wel 'n dringende nood om mense meer bewus te maak rondom die onderwerp, wolhaarnuus.
Inleiding
Navorsing
Bevindinge