Inleiding

Kindermishandeling is baie algemeen deesdae, alhoewel mens dit nie maklik sal optel by 'n kind nie, want hulle word forseer om stil te bly oor die geweld wat plaasvind.

Ek wou hierdie kinders help deur vir hulle kontaklense te verskaf wat video's, of foto's kan neem wanneer dit plaasvind, sodat ek dit as bewyse kon gebruik om die ouers hof toe te vat.

Die enigste manier hoe ek die geld kon insamel om hierdie kontaklense te vervaardig en aan die kinders te verskaf, was deur skare befondsing, aangesien dit 'n duur proses is.

My fokus van hierdie ondersoek was die probleem van kindermishandeling, en dat 'n mens dit nie vinnig genoeg identifiseer by kinders wat mishandel word nie.

Soms is dit te laat en die kinders sterf.

Alhoewel my produk 'n groot impak gehad het op kinders se lewens, was daar baie uitdagings wat plaasgevind het naamlik die vervaardiging van die kontaklense, en die prys daarvan.

My oplossing was dus om kinders se lewens te red, en te help om ontslae te raak van gewelddadige ouers.

Fokusvraag


Hoe kan ek bewyse kry dat kinders emosioneel of fisies mishandel word, om sodoende kinders se swak huishoudelike omstandighede te verbeter?

Gevolgtrekking

Die vervaardiging van SeeEverything-kontalense, sal help om bewyse te kry van kinders wat mishandel word.

Talle mense sal onder die invloed wees van waar hulle iemand ken of weet van iemand wat mishandel word, maar word deur die ouers gedreig wat die kind mishandel om niks te sê nie.

Hierdie kontaklense is in staat om foto's te neem, en video's op te neem, wat dan as bewyse gebruik kan word om die ouers hof toe te neem.

Hierdie sal hopelik ouers kry om op te hou om hul kinders te mishandel. Die prys van die kontaklense was duur, maar ek het deur skarebefondsing 'n sukses gemaak daarvan om dit te vervaardig.