`
Bevindinge

Na ek die data ingesamel het en 'n grafiek opgestel het my resultate hier bo gewys dat dit moeiliker is vir vrouens om te onderskei tussen "Fake" nuus en Regte nuus, hierdie kan nie geklassifiseer word as 'n feit nie want daar is te min mense gevra om dit te bevestig.

Met die grafiek hier bo en deur die vraag wat ek gevra het kan mens agterkom baie mense was al gevang met "Fake News", hierdie is te min mense om dit te kan klassifiseer as 'n wê reld wye feit.

In my databasis se anneliese van my vraelys het ek gevind dat baie mense my verduideliking verstaan het en net 1 het dit nie verstaan nie en net 1 het dit soortvan verstaan.Dit was vir my verbasend hoe mense gesê het hulle was nog nie deur "Fake News" gevang nie maar hulle kan nie onderskei tussen regte en "Fake News" nie.

Tuisblad
Inligting oor Wolhaarnuus
Bibliografie