Tuisblad Navorsing Bevindinge Gevolgtrekking


Bevindinge

Grafiek 1: Watter ondersteuning sal u gee vir weeskinders?

Grafiek 1: Watter ondersteuning sal u gee vir weeskinders?


Vanuit my vraelys resultate, kan daar in die bostaande figuur bevind word dat almal bydraes sal wil lewer vir weeskinders en - huise. Die meerderheid mense sal ou of nuwe klere skenk en die minste hoeveelheid menses al eendag 'n kind wil aanneem. Let wel dat daar net 30 mense ondervra is.
Grafiek 2: Het u vantevore geweet wat skarebefondsing is?   'Ja', 'Nee' of 'Min of meer'?

Grafiek 2: Het u vantevore geweet wat skarebefondsing is? 'Ja', 'Nee' of 'Min of meer'?


Uit die bostaande grafiek is daar bevind die helfte van die 30 mense wel geweet het wat skarebefondsing is, terwyl 7 mense min of meer begrip gehad het daarvan en 8 mense glad nie geweet het wat skarebefondsing is nie.
Grafiek 3: Ken u iemand wat aan MIV / Vigs oorlede is?

Grafiek 3: Ken u iemand wat aan MIV / Vigs oorlede is?


Vanuit hierdie grafiek kan die gevolgtrekking gemaak word dat 73% van die 30 mense nie iemand geken het wat aan MIV / Vigs oorlede is nie, terwyl die ander 27% wel 'n MIV / Vigs oorledene geken het.
Figuur 2: Hoe sal u geld wil skenk vir so 'n projek?   'Aanlyn',  'EFT',  'Kontant' of  'Sal nie'?

Figuur 2: Hoe sal u geld wil skenk vir so 'n projek? 'Aanlyn', 'EFT', 'Kontant' of 'Sal nie'?


Vanuit my databasis analise van my vraelys resultate, wys dit dat die meerderheid mense hul donasies in kontant sal wil maak, 7 mense aanlyn geld sal wil skenk en 6 mense glad nie donasies sal wil maak nie. Die minste hoeveelheid mense het ingestem om donasies deur EFT te doen.