Tuisblad Navorsing Bevindinge Gevolgtrekking


SKAREBEFONDSINGInleiding

MIV / Vigs getalle groei elke dag in Suid-Afrika en raak veral ouers aan. Ouers wat sterf weens die virus se kinders word alleen gelos om hulself en kleiner boeties en sussies groot te maak, terwyl hulle goeie skoolpunte probeer behaal om eendag 'n goeie werk te kan hê.

Ek wou graag, deur middel van skarebefondsing, genoeg geld in te samel om 'n kinderhuis te stig sodat die weeskinders behuis en versord kan word, sodat hulle nogsteeds op hulle studies kan fokus.
Die probleem was dat daar 'n baie groot aantal kinders was wat hul ouers weens MIV/Vigs verloor het. Hierdie kinders moes dus hulself of kleiner broers en susters groot maak terwyl hulle nog op skool was.

Ek moes geld insamel d.m.v. skarebefondsing en vra vir afslag op skoolfondse, want geboue, infrastruktuur, voedsel en drank vir die kinders sou 'n groot onkoste wees.
Die impak wat die weeshuis sou hê op die probleem, is dat dit kinders sou kon behuis, voer en voor kon omgee.


Fokusvraag

Hoe kan ek kinders wat hul ouers weens MIV / Vigs verloor het, se omstandighede verbeter?